Available courses

„Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”

Resuscytacja dorosłego. Rytmy do defibrylacji VF/VT bez tętna.

Resuscytacja dorosłego. Rytmy nie do defibrylacji Asystolia/PEA.

Bradykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – elektrostymulacja.

Tachykardia u dorosłego. Pacjent niestabilny hemodynamicznie – Kardiowersja.